June 29, 2022

Month: March 2022

અમદાવાદમાં 12 માની એક્ઝામ આપતા આપતા અચાનક આવું થયું અને થયું મૃત્યુ, જેણે જોયું...
‘ૐ નમઃ શિવાય’નો ઉલ્લેખ શિવ પુરાણમાં છે. શિવ પુરાણમાં આ ‘ૐ નમઃ શિવાય’ને શિવનો...