આ ચિત્રમાં છોકરીનું નામ છુપાયેલું છે ચિત્ર પરથી છોકરીનું નામ બતાવો

જે લોકો પોતાની જાતને સ્માર્ટ માનતા હોય છે એવા લોકો માટે એક ખુબ સરસ કોયડો લઈને આવિયા છીએ પરંતુ કેટલીકવાર લોકોની બુદ્ધિ પર સાર્વજનિક પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. ઘણી વખત લોકો આપણને કોયડો પૂછે છે, પરંતુ આપણે તેનો જવાબ નથી જાણતા. જો કે તેનો જવાબ સરળ હોત. આપણે નાનપણથી કોયડાઓ સાંભળતા આવ્યા છીએ. મોટા ભાગના લોકો વિચારે છે કે તે કોયડાઓ આસાનીથી ઉકેલી દેશે, પરંતુ ઘણી વખત તે સરળ કોયડાઓ ઉકેલવામાં તેની દાદીને ચૂકી જાય છે.

તસવીરમાં એક યુવતીનું નામ છુપાયેલું છે જે તમારે બતાવવાનું છે તમારા માટે આ એક ખૂબ જ સરળ પઝલ છે આ પઝલ એક તસવીર જેવી છે, જેમાં એક છોકરીનું નામ પણ છુપાયેલું છે. આ તસવીર જેવી પઝલ social media પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહી છે. અને દરેક લોકો પોતાની રીતે છોકરીનું નામ લખવાની કોશિશ પણ કરી રહ્યા છે તમે આ તસ્વીર ધ્યાનથી જોશો તો આ તસવીરમાં એક છોકરીનું નામ છુપાયેલું છે. જે ખૂબ જ સામાન્ય નામ છે. તમારી થોડીક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરશો તો આ જવાબ જરૂર આપવામાં સફળ થશો આ ચિત્રને ધ્યાનથી જોવો આપો. 99 ટકા લોકો પહેલા આનો સરળ જવાબ આપી શક્યા નથી. બહુ જ ઓછા લોકો આ કોયડાનો સાચો જવાબ આપી શક્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આ તસવીરમાં એક સો રૂપિયાની નોટ છે. અને આ સિવાય તસવીરમાં એક નળ પણ હાજર છે. આ બે વસ્તુઓ ભેગી કરવાથી એક છોકરીનું નામ બને છે

10 સેકન્ડમાં પણ તમે જવાબ આપી શકો છો: આ કોયડો ખૂબ જ સરળ છે. સો રૂપિયાની નોટમાંથી ‘સો’ અને નળમાંથી ‘નલ’ હવે આમ બંને ભેગા કરવાથી (So+Nal) આખું નામ સોનલ થઈ ગયું છે. આ રીતે આ સરળ પ્રશ્નનો જવાબ છે ‘સોનલ’. તમે એ પણ જાણો છો કે સોનલ બહુ સામાન્ય નામ છે. આ પઝલ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરો જોઈએ તમારા મિત્રો જવાબ આપવામાં કેટલા સફળ થાય છે

Tags: , ,