અલગ અલગ પ્રકારના ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી અને માણો વરસાદની મજા

તીખા ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને ફાફડી ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને વણેલા ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અને ભાવનગરી ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તીખા ગાંઠીયા બનાવવાની રેસીપી સામગ્રી: 2 કપ ચણા નો લોટ , 1/4 કપ તેલ , 1 ટીસ્પૂન મરી પાઉડર , 1 ટીસ્પૂન અજમો, 1 […]

Read More