મોંઘી દવાઓ, ક્રીમ અને મલમથી થાકી ગયા હોય તો હઠીલું અને ત્રાસદાયક ખરજવું મટાડવાની દેશી દવા અજમાવો

ખરજવું એક એક એવો રોગ છે કે જો યોગ્ય સારવાર કે યોગ્ય પરેજી કરવામાં ન આવે તો આ રોગથી બચવું

Read more

ભાદરવાના તાપમાં આવતા તાવ, શરદીથી બચવા દાદીમાના ત્રણ-ચાર ઘરગથ્થુ પ્રયોગો

વર્ષાઋતુની ની વિદાય અને શરદ ઋતુનું આગમન થાય એટલે આ ભાદરવો. ભાદરવામાં દિવસે ધોમ તડકો અને મોડી રાત્રે આછુ ઓઢીને

Read more

ઓનલાઈન શિક્ષણ દરમિયાન બાળકની દેખરેખ

online અભ્યાસ દરમિયાન બાળકોને સતત ફોનમાં સમય વીતે છે એના લીધે બાળકના સ્વાસ્થ્ય પર ખુબ અસર કરે છે અને બાળકના

Read more

આ રીતે હળદરની પેસ્ટ ચહેરા પર લગાવી જુઓ ચહેરો નીખરી ઉઠશે

દહીંમાં હળદર મિલાવી આ રીતે ઉપયોગ કરશો તો માખણ જેવી થઈ જશે ત્વચા ! હંમેશા ચમકતો રહેશે ચહેરો હળદર અને

Read more